Detalii proiect

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea societatii cu echipamente moderne de ultima generatie, in vederea fabricarii de produse din material plastic, pentru fabricarea tancurilor de stocare lichide chimic agresive sau pentru instalatii de exhaustare, calitative si la cele mai inalte standarde si in contextul unei dezvoltari durabile, pentru crearea unor avantaje competitive majore locale si regionale fata de actorii implicati in domeniul fabricarii de produse din material plastic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Fabricarea de produse din material plastic la standarde ridicate prin dotarea societatii cu echipamente specifice de ultima generatie – achizitionarea unui echipament de fabricare a elementelor din poliesteri armati cu fibra de sticla.
  • Mentinerea numarului de 28 locuri de munca permanente existente la nivelul societatii la momentul depunerii Cererii de Finantare, pentru un numar de minim 3 ani de la data finalizarii prezentului proiect propus spre finantare
  • Ca urmare a realizarii investitiei, au fost create un numar de 7 noi locuri de munca permanente (directe) la nivelul firmei.
  • crearea de oportunitati de crestere economica. Realizarea acestei investitii, contribuie la fenomenul de multiplicare si a celui de antrenare economica, contribuie de asemenea la crearea indirecta de noi locuri de munca in special pentru furnizorii de materii prime si materiale, creind valoare adaugata pentru acestia si contribuind indirect la cresterea produsului intern brut pe perioada realizarii investitiei.
  • Realizarea unei identitati proprii. Prin realizarea de produse de calitate, prin diversificarea acestora, intentionam sa devenim o firma cunoscuta atat pe plan local cat si regional, iar produsele noastre sa fie diferentiate fata de produsele oferite de alte firme.
  • imbunatatirea avantajelor competitive ale societatii noastre in sectoare cu valoare adaugata mare. Printr-o politica adecvata de produs, de pret si de promovare si utilizand cele mai bune canale de intermediere, vom determina clientii sa aleaga societatea noastra in competitia care se desfasoara pe piata, atat la nivel local cat si regional.
  • dezvoltarea durabila si protectia mediului. Societatea noastra a aplicat si aplica permanent o politica proactiva de protecţie a mediului ambient. În vederea asigurarii existentei pe termen lung a firmei si pentru dezvoltarea mediului înconjurãtor; punem accent pe rolul pe care îl jucam în protejarea mediului pentru generatiile viitoare. Pentru aceasta, ne-am fixat urmatoarele obiective specifice: înfãptuirea de practici de protejare a mediului pe toatã durata  de viata a societatii; respectarea intregii legislatii privind protectia mediului; reducerea la minimum a utilizarii energiei, apei si materiilor prime; reducerea la minimum a deseurilor si reducerea, refolosirea si reciclarea resurselor consumate ori de câte ori este posibil; reducerea poluarii la minimum si tratarea apelor menajere; invitarea clientilor, furnizorilor de a participa la eforturile pentru protejarea mediului; asigurarea instruirii personalului precum si a resurselor necesare atingerii obiectivelor; informarea celor interesati despre politica si practicile ecologice; monitorizarea si înregistrarea impactului actiunilor asupra mediului, în mod regulat si compararea performantei cu politica, obiectivele si telurile.

Principalele rezultate ale proiectului au constat in:

  1. achizitionarea echipamentului (VIROLA) pentru productia de elemente prefabricate din poliesteri armati cu fibre de sticla si
  2. crearea a 7 noi locuri de munca permanente (directe), la nivelul firmei.

 

Mijlocul fix tangibil achizitionat este urmatorul:

Echipament de fabricare a elementelor din poliesteri armati cu fibra de sticla de mari dimensiuni